Modern Thai Encounters with the Sublime. The Powerful Presence of a Great King of Siam through his Portraits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)160-171
Aantal pagina's11
TijdschriftMaterial Religion
Volume4
Nummer van het tijdschrift(2)
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit