Modern Times (Semi-)Automatic Enrichment of Metadata

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111-116
TijdschriftArchief- en Bibliotheekwezen in België / Archives et Bibliothèques de Belgique
Volume106
StatusGepubliceerd - 19 mei 2019

Citeer dit