Modest proteasomal inhibition by aberrant ubiquitin exacerbates aggregate formation in a Huntington disease mouse model.

R. De Pril, B. Hobo, P. Van Tijn, R. Roos, F.W. van Leeuwen, D.F. Fischer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)281-286
TijdschriftMolecular and Cellular Neuroscience
Volume43
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit