Modulating WNT receptor turnover for tissue repair

A. Abo, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)835-836
TijdschriftNature Biotechnology
Volume30
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit