Modulation of gamma and spindle-range power by slow oscillations in scalp EEG of children.

G. Piantoni, R.G. Astill, R.J. Raymann, J.C. Vis, J.E. Coppens, E.J.W. Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)252-258
TijdschriftInternational Journal of Psychophysiology
Volume89
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit