Modulation of immunogenic keratitis in rabbits by topical administration of inhibitors of lipoxygenase and cyclooxygenase

N.L.J. Verbey, N.J. van Haeringen, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

285 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)361-368
TijdschriftCurrent Eye Research
Volume7
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit