Modulation of plant chemistry by rhizosphere bacteria

Je Seung Jeon

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Raaijmakers, Jos M., Promotor
  • Etalo, Desalegn, Co-promotor
Datum van toekenning07 jul. 2020
Gedrukte ISBN's9789463326407
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit