Modulation of the secretory pathway by amino-acid starvation

Wessel van Leeuwen, Felix van der Krift, Catherine Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modulation of the secretory pathway by amino-acid starvation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences