Moengo on strike: The politics of labour in Suriname's bauxite industry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-47
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
Volume91
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit