Molecular and cellular profiles of insect bacteriocytes: mutualism and harm at the initial evolutionary step of symbiogenesis

A. Heddi, A. Vallier, C. Anselme, H. Xin, Y. Rahbe, F.L. Wäckers

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular and cellular profiles of insect bacteriocytes: mutualism and harm at the initial evolutionary step of symbiogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences