Molecular and mechanical functions of the intermediate filament protein GFAP.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Hol, E.M., Promotor
  • Koenderink, G.H., Promotor, Externe Persoon
  • Kamphuis, W., Co-promotor
Datum van toekenning02 dec. 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit