Molecular changes during the development of Alzheimer's disease.

K.T.S. Wirz

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • Swaab, D.F., Promotor
  • Bossers, K., Promotor
Datum van toekenning04 dec. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit