Molecular changes underlying reduced Pineal Melatonin levels in Alzheimer's disease; Alterations in Preclinical and Clinical Stages

Y.-H. Wu, M.G.P. Feenstra, J.-N. Zhou, R.-Y. Liu, J.S. Torano, H.J.M. van Kan, D.F. Fischer, R. Ravid, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5898-5906
TijdschriftThe Journal of clinical endocrinology and metabolism
Volume88
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit