Molecular characterisation of a cognate 70 kDa heat shock protein of the protozoan Theileria parva

C. Daubenberger, V. Heussler, E. Gobright, P. Wijngaard, J.C. Clevers, C. Wells, N. Tsuji, A. Musoke, D. McKeever

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
524 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)265-269
TijdschriftMolecular and Biochemical Parasitology
Volume85
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit