Molecular characterisation of Elsinoë isolates from leguminous hosts

G.R.A. Mchau, P.W. Crous, A.J.L. Phillips

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit