Molecular characterization of the Ramulispora herpotrichoides population in South Africa

G.F. Campbell, B.J.H. Janse, P.W. Crous, G.F. Marais

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1994

    Citeer dit