Molecular detection of harmful cyanobacteria and expression of their toxin genes in Dutch lakes using multi-probe RNA chips

Dedmer B. Van de Waal (Co-auteur), Delphine Guillebault, Amparo Alfonso, Inés Rodríguez, Luis M. Botana, Ronald Bijkerk, Linda K. Medlin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular detection of harmful cyanobacteria and expression of their toxin genes in Dutch lakes using multi-probe RNA chips'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology