Molecular diagnosis based on species-specific nucleic acid detection of the pathogenic agents of sporotrichosis

A. M. Rodrigues, G. S. de Hoog, P. P. Della Terra, G. F. Fernandes, Z. P. de Camargo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)114-114
  TijdschriftMycoses
  Volume58
  StatusGepubliceerd - okt 2015

  Citeer dit