Molecular Diversity of Aspergilli in Two Iranian Hospitals

Mohammad Javad Najafzadeh, Somayeh Dolatabadi, Hossein Zarrinfar, Jos Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)519-533
TijdschriftMycopathologia
Volume186
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2021

Citeer dit