Molecular diversity of Aspergillus and Penicillium species on fruits and vegetables.

J. Varga, J. Houbraken, R.A. Samson, J.C. Frisvad

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TitelIn Mycotoxins in fruits and vegetables.
  RedacteurenR. Barkai-Golan, N. Paster
  UitgeverijAcademic Press
  Pagina's205-223
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit