Molecular epidemiology and genetic diversity among the agents of human and animal sporotrichosis

A.M. Rodrigues, G.S. de Hoog, Z.P. Camargo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)55-55
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit