Molecular identification and in vitro antifungal susceptibility of Aspergillus isolates recovered from otomycosis patients in Western China

LiLi Zhang, Xiaodong Wang, Jos Houbraken, Huan Mei, Wanqing Liao, Hadiliya Hasimu, Weida Liu, Shuwen Deng

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular identification and in vitro antifungal susceptibility of Aspergillus isolates recovered from otomycosis patients in Western China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology