Molecular mechanisms shaping the plant biomass utilization potential in Aspergillus

Joanna Kowalczyk

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • de Vries, Ronald P., Promotor
Datum van toekenning23 okt 2017
Gedrukte ISBN's978-94-6295-736-7
StatusGepubliceerd - 23 okt 2017

Citeer dit