Molecular quantification of Plasmodium parasite density from the blood retained in used RDTs

Ailie Robinson (Co-auteur), Annette O. Busula, Julian K. Muwanguzi, Stephen J. Powers, Daniel K. Masiga, Teun Bousema, Willem Takken, Jetske G. de Boer, James G. Logan, Khalid B. Beshir, Colin J. Sutherland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer5107
TijdschriftScientific Reports
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 mrt. 2019

Citeer dit