Molecular Signature of CAID Syndrome: Noncanonical Roles of SGO1 in Regulation of TPF-beta Signaling and Epigenomics

Jessica Piche, Natacha Gosset, Lisa-Marie Legault, Alain Pacis, Andrea Oneglia, Maxime Caron, Philippe Chetaille, Luis Barreiro, Donghai Liu, Xioyan Qi, Stanley Nattel, Severine Leclerc, Melanie Breton-Larrivee, Serge McGraw, Gregor Andelfinger, Jeroen Bakkers, Bart Loeys, Michel Puceat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)411-431
TijdschriftCELLULAR AND MOLECULAR GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit