Molecular techniques for pathogen identification and detecting fungi in the environment

C. Tsui, J. Woodhall, W. Chen, A. Levesque, A. Lau, C.D. Schoen, C. Baschien, M.J. Najafzadeh, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)177-188
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit