Molecule-size distribution of soluble humic compounds from different natural waters

H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)235-241
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit