Molecules: Protein-Tyrosine Phosphatase Inhibitors

J. den Hertog (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftMolecules
VolumeSpecial Issue
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit