Molecules relevant for T cell-target cell interaction are present in cytolytic granules of human T lymphocytes

P. Peters, H.J. Geuze, H.A. van der Donk, J.W. Slot, J.M. Griffith, N.J. Stam, J.C. Clevers, J. Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

189 Citaten (Scopus)
682 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1469-1475
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume19
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit