Molukkers in Nederland, een sociale geschiedenis van uiterste

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)219-235
TijdschriftGroniek: historisch tijdschrift
Volume48
Nummer van het tijdschrift208/209
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit