Moniliellomycetes and Malasseziomycetes, two new classes in Ustilaginomycotina

Q. -M. Wang, B. Theelen, M. Groenewald, F. -Y. Bai, T. Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-47
  TijdschriftPersoonia
  Volume33
  DOI's
  StatusGepubliceerd - dec. 2014

  Citeer dit