Monitoring international migration flows in Europe. Towards a statistical data base combining data from different sources

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

721 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-42
TijdschriftEuropean Journal of Population
Volume10
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit