Monitoring the sensitivity of Rhynchosporium secalis isolates from South Africa towards DMI fungicides

B. Robbertse, C. Lennox, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1996

    Citeer dit