Monitoring Ultraviolet-B-Induced DNA-Damage in Individual Diatom Cells by Immunofluorescent Thymine Dimer Detection

A.G.J. Buma, E.J. Van Hannen, L. Roza, M. Veldhuis, W.W.C. Gieskes

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Monitoring Ultraviolet-B-Induced DNA-Damage in Individual Diatom Cells by Immunofluorescent Thymine Dimer Detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology