Monkey Burger Tales: How the Dutch Name for Contemporary Legend is Linked with Moral Judgement on the American Way of Life

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38-46
Aantal pagina's9
TijdschriftContemporary Legend
Volume2014
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2017

Citeer dit