Monoaminergic fibers form conventional synapses in the cerebral cortex

G.C. Papadopoulos, J.G. Parnavelas, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

263 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)275-279
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume76
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit