Monoclonal antibodies in detection of choroidal melanoma

P.J. Ringens, R. van Haperen, C. Vennegoor, P.T.V.M. de Jong, S.G. van Duinen, D.J. Ruiter, A.W.M. van der Kamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

275 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)287-290
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume227
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit