Monsoon Traders. Ships, skippers and commodities in eighteenth-century Makassar [Review of: G. Knaap (2004) Monsoon Traders. Ships, skippers and commodities in eigteenth-century Makassar]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)145-146
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit