Monstrous Theories: Werewolves and the Abuse of History

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)188-212
TijdschriftPreternature: critical and historical studies on the preternatural
Volume2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit