Month of birth is not a risk factor for narcolepsy with cataplexy in the Netherlands.

C.E.H.M. Donjacour, R. Fronczek, S. Le Cessie, G.J. Lammers, J.G. Van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)522-525
TijdschriftJournal of Sleep Research
Volume20
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit