“Montrer au linguiste ce qu’il fait”: Revisiting Saussure from an Experimental Perspective on Language Play

R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)115-117
TijdschriftCahiers Ferdinand de Saussure
Volume70
StatusGepubliceerd - jul. 2018

Citeer dit