Moral Convictions and Culling Animals: A Survey in the Netherlands

N.E. Cohen, F.W.A. Brom, E.N. Stassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-367
TijdschriftAnthrozoos
Volume25
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012
  • Rathenau instituut

    Doorenbos, C.

    02/06/1994 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit