Morbide Schoonheid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8-10
Aantal pagina's3
TijdschriftGIS Magazine
Volume12
Nummer van het tijdschriftdecember
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit