More 50+ workers means more 50+ policy – until it doesn’t; the non-linear relation between proportion of older workers and implementation of policies for older workers

J.J.H. Lössbroek, G. Hulsegge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Applied Gerontology
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 29 nov. 2023

Citeer dit