More grazing, more damage? Assessed yield loss on agricultural grassland relates nonlinearly to goose grazing pressure

N.H. Buitendijk* (Co-auteur), M. de Jager, M. Hornman, Helmut Kruckenberg, A. Kölzsch, Sander Moonen, B.A. Nolet

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Zoekresultaten