More grazing, more damage? Assessed yield loss on agricultural grassland relates nonlinearly to goose grazing pressure

N.H. Buitendijk* (Co-auteur), M. de Jager, M. Hornman, Helmut Kruckenberg, A. Kölzsch, Sander Moonen, B.A. Nolet

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'More grazing, more damage? Assessed yield loss on agricultural grassland relates nonlinearly to goose grazing pressure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology