More salt, please: global patterns, responses, and impact of foliar sodium in grasslands

Elizabeth T. Borer (Co-auteur), E. Lind, J Firn, E.W. Seabloom, T Michael Anderson, E.S. Bakker, L. Biederman, K.J. LaPierre, A.S. MacDougall, J.L. Moore, Anita C. Risch, Martin Schütz, C.J. Stevens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'More salt, please: global patterns, responses, and impact of foliar sodium in grasslands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology