More than brains only: the life course of highly skilled migrants

A. Kõu, L.J.G. van Wissen, A. Bailey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-12
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume26
Nummer van het tijdschriftSpecial issue European Population Conference 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit