More than the Name of the Rose

Marieke Van Erp, William Tullett, Vincent Christlein, Thibault Ehrhart, Ali Hürriyetoğlu, Inger Leemans, Pasquale Lisena, Stefano Menini, Daniel Schwabe, Sara Tonelli, Raphaël Troncy, Mathias Zinnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-369
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume128
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 31 mrt. 2023

Citeer dit