More than total economic value: How to combine economic valuation of biodiversity with ecological resilience

J. F. Admiraal, A. Wossink, W. T. de Groot, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'More than total economic value: How to combine economic valuation of biodiversity with ecological resilience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics